Zasady publikowania

Zasady publikowania w Mining - Informatics, Automation and Electrical Engineering.

1. Autor/autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentuje/prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy jest/są jej bezpośrednim/bezpośrednimi autorem/autorami, czy też korzystał/korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

2. Tekst przeznaczony do publikacji (propozycja artykułu w języku polskim i/lub języku angielskim) należy zgłaszać w wersji elektronicznej:

      - na adres: miag@ibemag.pl.
      - lub poprzez funkcję zgłaszania artykułu dostępną w menu Zgłoś artykuł.     

3. Proponowany do publikacji tekst powinien zostać opracowany zgodnie z szablonem dokumentu (szablon.doc).

4. Artykuł jest recenzowany przez dwóch recenzentów zgodnie z następującym formularzem recenzji (formularz.pdf).

5. Po recenzji autorzy zostają powiadomieni drogą elektroniczną o przyjęciu/odrzuceniu artykułu lub konieczności wykonania w nim poprawek zgodnie z uwagami recenzentów. Recenzje wysyłane są do autorów drogą elektorniczną.

6. Po zakwalifikowaniu artykułu do publikacji autorzy zobowiązani są do podpisania następującego oświadczenia (copyright.pdf).

7. Proces recenzji odbywa się w trybie double blind review. Redakcja na czas recenzji usuwa nazwiska autorów z artykułu wysyłanego do recenzentów.

W razie pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z kierownikiem redkacji dr. inż. Marcinem Michalakiem marcin.michalak@ibemag.pl

 

ISSN 2449-6421
Wydanie elektroniczne
Aktualny numer 4 (529)
 • Bogdan CIANCIARA, Zbigniew ISAKOW, Kazimierz SICIŃSKI, Aleksander CIANCIARA
  Możliwości predykcji wstrząsów na podstawie analizy zjawisk maksymalnych emisji sejsmicznej w systemie INGEO
 • Wiktor HUDY, Krzysztof PYTEL, Kazimierz JARACZ
  Wpływ zakłóceń sygnałów wejściowych regulatorów w układzie polowo-zorientowanym z silnikiem pierścieniowym na przebieg prędkości obrotowej
 • Jacek JUZWA, Irena KUCIARA, Wiesław PIWOWARSKI, Kazimierz SICIŃSKI
  Analizy dotyczące procesów typu parabolicznego dla szacowania stabilności odwzorowań przemieszczeń terenu górniczego w systemie INGEO
 • Arkadiusz PAWLIKOWSKI
  Wpływ podporności wstępnej na podporność stojaków sekcji obudowy zmechanizowanej
 • Stanisław Jan KULAS, Henryk SUPRONOWICZ
  Obciążenia i narażenia podstawowe układów stykowych łączników elektrycznych
 • S.I. KUCHUK-YATSENKO, A.V. DIDKOVSKY, V.I. SHVETS, E.V. ANTIPIN, P. WOJTAS, A. KOZŁOWSKI
  Zgrzewanie doczołowe iskrowe szyn o wysokiej wytrzymałości