Rada Naukowa MIAG

Przewodniczący RadyNaukowej Czasopisma MIAG

Prof. Stanisław Cierpisz, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice (Polska)

 

Członkowie Rady Naukowej Czasopisma MIAG

Prof. Darius Andriukatis, Uniwersytet Technologiczny w Kownie, Kowno (Litwa)
Prof. Naj Aziz, Uniwersytet w Wollongong, Wollongong (Australia)
Prof. George L. Danko, Uniwersytet Nevada, Reno (USA)
Prof. Marian Dolipski, Politechnika Śląska, Gliwice (Polska)
Prof. Józef Dubiński, Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Polska)
Prof. Horst Gondek, Techniczny Uniwersytet w Ostrawie, Ostrawa (Czechy)
Prof. Stanisław Kozielski, Politechnika Śląska, Gliwice (Polska)
Prof. Constantin Lupu, Państwowy Instytut Badawczo-Rozwojowy Bezpieczeństwa w Górnictwie i Ochrony Przeciwwybuchowej, Petroszany (Rumunia)
Prof. Bogdan Miedziński, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice (Polska)
Prof. Anatoly Mnukhin, Ukraińska Narodowa Akademia Nauk, Kijów (Ukraina)
Prof. Yuan Shujie, Uniwersytet Naukowo-Technologiczny Anhui, Huainan (Chiny)
Prof. Radosław Zimroz, Politechnika Wrocławska, Wrocław (Polska).

ISSN 2449-6421
Wydanie elektroniczne
Aktualny numer 4 (529)
 • Bogdan CIANCIARA, Zbigniew ISAKOW, Kazimierz SICIŃSKI, Aleksander CIANCIARA
  Możliwości predykcji wstrząsów na podstawie analizy zjawisk maksymalnych emisji sejsmicznej w systemie INGEO
 • Wiktor HUDY, Krzysztof PYTEL, Kazimierz JARACZ
  Wpływ zakłóceń sygnałów wejściowych regulatorów w układzie polowo-zorientowanym z silnikiem pierścieniowym na przebieg prędkości obrotowej
 • Jacek JUZWA, Irena KUCIARA, Wiesław PIWOWARSKI, Kazimierz SICIŃSKI
  Analizy dotyczące procesów typu parabolicznego dla szacowania stabilności odwzorowań przemieszczeń terenu górniczego w systemie INGEO
 • Arkadiusz PAWLIKOWSKI
  Wpływ podporności wstępnej na podporność stojaków sekcji obudowy zmechanizowanej
 • Stanisław Jan KULAS, Henryk SUPRONOWICZ
  Obciążenia i narażenia podstawowe układów stykowych łączników elektrycznych
 • S.I. KUCHUK-YATSENKO, A.V. DIDKOVSKY, V.I. SHVETS, E.V. ANTIPIN, P. WOJTAS, A. KOZŁOWSKI
  Zgrzewanie doczołowe iskrowe szyn o wysokiej wytrzymałości