Procedura recenzowania

Procedura recenzowania w Mining - Informatics, Automation and Electrical Engineering.

1. Sprawdzenie propozycji artykułu pod względem formalnym przez sekretarza redakcji.

2. Sprawdzenie propozycji artykułu pod względem merytorycznym przez redaktora tematycznego i zakwalifikowanie do dalszego procedowania.

3. Wskazanie przez redaktora tematycznego co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spośród osób nie związanych z autora (autorami) nadesłanego artukułu.

4. Zaproszenie recenzentów do zrecenzowania nadesłanego artykułu. 

5. Przesłanie artykułu do recenzentów (bez podawania nazwisk autora/autorów).

6. Opracowanie recenzji zgodnie z obowiązującym w czasopiśmie formularzem (review.pdf).

7. Podjęcie decyzji przez redaktora naczelnego lub zastępcę redaktora naczelnego o przyjęciu/odrzuceniu artykułu lub konieczności wykonania w nim poprawek zgodnie z sugestiami recenzentów (ew. ponowne przesłanie poprawionego artykułu do recenzji).

8. Opublikowanie artykułu bez podawania recenzentów.

ISSN 2449-6421
Wydanie elektroniczne
Aktualny numer 4 (529)
 • Bogdan CIANCIARA, Zbigniew ISAKOW, Kazimierz SICIŃSKI, Aleksander CIANCIARA
  Możliwości predykcji wstrząsów na podstawie analizy zjawisk maksymalnych emisji sejsmicznej w systemie INGEO
 • Wiktor HUDY, Krzysztof PYTEL, Kazimierz JARACZ
  Wpływ zakłóceń sygnałów wejściowych regulatorów w układzie polowo-zorientowanym z silnikiem pierścieniowym na przebieg prędkości obrotowej
 • Jacek JUZWA, Irena KUCIARA, Wiesław PIWOWARSKI, Kazimierz SICIŃSKI
  Analizy dotyczące procesów typu parabolicznego dla szacowania stabilności odwzorowań przemieszczeń terenu górniczego w systemie INGEO
 • Arkadiusz PAWLIKOWSKI
  Wpływ podporności wstępnej na podporność stojaków sekcji obudowy zmechanizowanej
 • Stanisław Jan KULAS, Henryk SUPRONOWICZ
  Obciążenia i narażenia podstawowe układów stykowych łączników elektrycznych
 • S.I. KUCHUK-YATSENKO, A.V. DIDKOVSKY, V.I. SHVETS, E.V. ANTIPIN, P. WOJTAS, A. KOZŁOWSKI
  Zgrzewanie doczołowe iskrowe szyn o wysokiej wytrzymałości