O nas

Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering

Czasopismo, które w latach 1962-2014 ukazywało się pod nazwą „Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa”, jest czasopismem naukowo-technicznym, którego obszar tematyczny związany jest z kwestiami automatyki (w tym także mechaniki, mechatroniki i sterowania), elektroniki (w tym także energoelektroniki) oraz informatyki (w tym także telekomunikacji, telemetrii, monitoringu oraz bezpieczeństwa obiektowego i funkcjonalnego).

Naszą misją jest informowanie Czytelników o nowościach dotyczących postępu naukowo-technicznego dokonującego się w szeroko rozumianym przemyśle wydobywczym. Publikowane na naszych łamach artykuły informują o najnowszych rozwiązaniach stosowanych w górnictwie, wdrażanych w przemyśle wydobywczym urządzeniach, systemach i technologiach. Czasopismo stanowi również forum wymiany myśli między autorami prac badawczych i konstrukcyjnych, a praktykami i użytkownikami tych rozwiązań z przemysłu.

Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering, ukazuje się w cyklu kwartalnym.

Wydawcą Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering jest Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach.

Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie elektroniczne.

ISSN 2449-6421
Wydanie elektroniczne
Aktualny numer 4 (529)
 • Bogdan CIANCIARA, Zbigniew ISAKOW, Kazimierz SICIŃSKI, Aleksander CIANCIARA
  Możliwości predykcji wstrząsów na podstawie analizy zjawisk maksymalnych emisji sejsmicznej w systemie INGEO
 • Wiktor HUDY, Krzysztof PYTEL, Kazimierz JARACZ
  Wpływ zakłóceń sygnałów wejściowych regulatorów w układzie polowo-zorientowanym z silnikiem pierścieniowym na przebieg prędkości obrotowej
 • Jacek JUZWA, Irena KUCIARA, Wiesław PIWOWARSKI, Kazimierz SICIŃSKI
  Analizy dotyczące procesów typu parabolicznego dla szacowania stabilności odwzorowań przemieszczeń terenu górniczego w systemie INGEO
 • Arkadiusz PAWLIKOWSKI
  Wpływ podporności wstępnej na podporność stojaków sekcji obudowy zmechanizowanej
 • Stanisław Jan KULAS, Henryk SUPRONOWICZ
  Obciążenia i narażenia podstawowe układów stykowych łączników elektrycznych
 • S.I. KUCHUK-YATSENKO, A.V. DIDKOVSKY, V.I. SHVETS, E.V. ANTIPIN, P. WOJTAS, A. KOZŁOWSKI
  Zgrzewanie doczołowe iskrowe szyn o wysokiej wytrzymałości