Dofinansowanie na zlecanie recenzji do recenzentów zagranicznych

26.05.2016

Czasopismo Mininig - Informatics, Automation and Electrical Engineering uzyskało dofinansowanie z MNiSW na zwiekszęnie liczby recenzentów zagraniczych. Począwszy od numeru 3/2016 liczba recenzji wykonywanych przez recenzentów zagranicznych wzrośnie do około 40 procent wszystkich recenzji.