Komitet redakcyjny

Czasopismo "Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering"
jest redagowane przez zespół w składzie:

Redaktor naczelny – dr hab. Marek Sikora, prof. nadzw. Instytutu EMAG, prof. nadzw. Politechniki Śląskiej
Zastępca redaktora naczelnego – dr inż. Artur Kozłowski
Kierownik redakcji – dr inż. Marcin Michalak

Redaktorzy tematyczni:

– dr hab. inż. Janusz Reś, prof. nadzw. w AGH (mechanika)
– dr hab. inż. Marian Wójcik, prof. nadzw. w AGH (energoelektronika)
– prof. dr hab. inż. Marek Jaszczuk (automatyka)
– prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak (informatyka stosowana) 
– prof. dr hab. inż. Stanisław Wasilewski (telekomunikacja)
– dr inż. Marcin Małachowski (bezpieczeństwo)

Redaktor językowy (j.polski) – dr Mariusz Pleszak
Redaktor językowy (j. angielski) - mgr Barbara Flisiuk
Redaktor techniczny – Mariusz Kurpierz

ISSN 2449-6421
Wydanie elektroniczne
Aktualny numer 4 (529)
 • Bogdan CIANCIARA, Zbigniew ISAKOW, Kazimierz SICIŃSKI, Aleksander CIANCIARA
  Możliwości predykcji wstrząsów na podstawie analizy zjawisk maksymalnych emisji sejsmicznej w systemie INGEO
 • Wiktor HUDY, Krzysztof PYTEL, Kazimierz JARACZ
  Wpływ zakłóceń sygnałów wejściowych regulatorów w układzie polowo-zorientowanym z silnikiem pierścieniowym na przebieg prędkości obrotowej
 • Jacek JUZWA, Irena KUCIARA, Wiesław PIWOWARSKI, Kazimierz SICIŃSKI
  Analizy dotyczące procesów typu parabolicznego dla szacowania stabilności odwzorowań przemieszczeń terenu górniczego w systemie INGEO
 • Arkadiusz PAWLIKOWSKI
  Wpływ podporności wstępnej na podporność stojaków sekcji obudowy zmechanizowanej
 • Stanisław Jan KULAS, Henryk SUPRONOWICZ
  Obciążenia i narażenia podstawowe układów stykowych łączników elektrycznych
 • S.I. KUCHUK-YATSENKO, A.V. DIDKOVSKY, V.I. SHVETS, E.V. ANTIPIN, P. WOJTAS, A. KOZŁOWSKI
  Zgrzewanie doczołowe iskrowe szyn o wysokiej wytrzymałości